khóa học NAIL ART

QUANG NGUYỄN ACADEMY
– Kỹ thuật vẽ cọ nét và cọ râu thư pháp
– Kỹ thuật vẽ cọ nét
– Kỹ thuật vẽ cọ râu kẻ
– Kỹ thuật vẽ cọ râu nét
– Kỹ thuật vẽ cọ râu nét hoa
– Kỹ thuật vẽ cọ nét
– Kỹ thuật vẽ cọ râu kẻ
– Kỹ thuật vẽ cọ râu nét
– Kỹ thuật vẽ cọ râu nét hoa

KỸ THUẬT TẠO NỀN

– Kỹ thuật tạo nền loang sần ( với sơn Acrylic)
– Kỹ thuật tao nền loang sần ( với sơn dầu )
– Kỹ thuật tạo nền loang mịn
– Kỹ thuật tạo nền loang 3 màu
– Kỹ thuật kết hợp nền loang và cọ râu thư pháp

KỸ THUẬT VẼ HOA VĂN BẰNG CÁC LOẠI CỌ

– Kỹ thuật vẽ hoa văn bằng cọ nét
– Kỹ thuật vẽ hoa văn bằng cọ mực
– Kỹ thuật vẽ hoa văn bằng cọ râu thư pháp
– Kỹ thuật vẽ hoạ tiết hoa văn kết hợp loang sần
– Kỹ thuật vẽ hoa văn kết hợp loang mịn.

KỸ THUẬT VẼ CỌ BẢN

– Kỹ thuật vẽ cọ bản cơ bản
– Kỹ thuật vẽ cọ bản kết hợp cọ râu cọ thư pháp
– Kỹ thuật kết hợp nền loang và cọ bản

KỸ THUẬT VẼ CỌ TRÒN

– Kỹ thuật vẽ cọ tròn nhọn
– Kỹ thuật vẽ cọ tròn dẹt

KỸ THUẬT VẼ HOẠT HÌNH CƠ BẢN (TẶNG TRONG KHOÁ HỌC)

– Kỹ thuật tạo nền
– Kỹ thuật vẽ các nhân vật hoạt hình nổi tiếng
– Kỹ thuật vẽ chibi

0963.198.198